Przeglądy

Każdy Klient przez 24 miesiące od daty nabycia nośnika ma zapewnioną pełną i nieodpłatną opiekę DOT Serwisu składającą się z przeglądów i konserwacji ekranu.

Istnieje możliwość przedłużenia umowy serwisowej jak również objęcia nią ekranów zakupionych poza Dot Display.

Wykonujemy zarówno przeglądy posezonowe jak i w terminach wskazanych przez Klienta.